Federale kieskring / Circonscription fédérale

EVENT CANCELLED Given the threat of the coronavirus pandemic and the measures adopted by the Federal government, it will come as no surprise to you that we have to cancel our debate on the Federale kieskring/ Circonscription fédérale. We shall try to find another way of fostering a well-informed debate on this proposal (and several others). To be informed of future events, visit the Contact page.

Friday 20 March 2020, 17.00-19.00

Kan hij echt helpen om federaal België weer vlot te krijgen?
Peut-elle vraiment aider à débloquer la fédération belge ?

20th public event of the Re-Bel initiative
University Foundation, 11 rue d’Egmontstraat, 1000 Brussels

[Texte français ci-après]

Nederlands

In februari 2007 lanceerde de Pavia-groep het idee om een ​​deel van de Kamerzetels toe te wijzen aan een kieskring dat heel België omvat. Dit voorstel werd door verschillende politieke partijen overgenomen. En het werd besproken in een Paritaire Kamer-Senaatscommissie die haar verslag in april 2014 heeft ingediend.

Het voorstel beoogt de democratische werking van de Belgische federale staat te verbeteren door diegenen die het land willen besturen te onderwerpen aan de electorale sanctie van alle Belgische burgers. Door politici aan te moedigen om projecten voor te stellen die ten goede komen aan de hele bevolking, hoopt dit voorstel de terugkerende kortsluitingen in de vorming van een federale regering te voorkomen. Het debat op 20 maart heeft als doel na te gaan of het voorstel aan deze ambitie voldoet. Tijdens dit debat zullen zowel de argumenten voor als de bezwaren tegen aan bod komen.

Het debat wordt in het Frans en het Nederlands gevoerd. Het wordt gemodereerd door Béatrice DELVAUX (hoofdeditorialiste, Le Soir) en Karel VERHOEVEN (hoofdredacteur, De Standard).

Alexander DE CROO, vicepremier (Open VLD) en Jean-Marc NOLLET (covoorzitter van ECOLO) zullen het voorstel verdedigen. Christian BEHRENDT (ULg) en Jeroen VAN NIEUWENHOVE (KU Leuven en Raad van State) zullen de discussie openen.

Inschrijving: gratis maar verplicht, ten laatste op 15 maart.

NB: Re-Bel organiseerde in december 2009 een internationale workshop over het onderwerp en publiceerde een Re-Bel e-book, dat in het Engels, het Nederlands en het Frans beschikbaar is.  De pagina “Documents” van de website van de Pavia-Groep bevat bovendien een groot aantal kritische discussies van het voorstel.

Français

En février 2007, le Groupe Pavia a lancé dans le débat public l’idée d’allouer une partie des sièges de la Chambre dans une circonscription couvrant l’ensemble de la Belgique. Cette proposition a été reprise par plusieurs partis politiques et elle a été discutée au sein d’une Commission parlementaire mixte Chambre-Sénat qui a remis son rapport en avril 2014.

La proposition vise à améliorer le fonctionnement démocratique de la Belgique fédérale en soumettant ceux qui dirigent ou veulent diriger le pays à la sanction électorale de tous les citoyens belges. En les incitant ainsi à formuler d’emblée des projets justifiables face à l’ensemble de la population, elle prétend contribuer à éviter les blocages récurrents dans la formation d’un gouvernement fédéral. Le débat du 20 mars vise à déterminer si la proposition est à la hauteur de cette ambition, en essayant de mieux comprendre tant les arguments en sa faveur que les objections à son encontre.

Le débat se déroulera en français et en néerlandais et sera modéré par Béatrice DELVAUX (éditorialiste en chef, Le Soir) et Karel VERHOEVEN (rédacteur en chef, De Standard).

Alexander DE CROO, vice-premier ministre (Open VLD) et Jean-Marc NOLLET (co-président d’ECOLO) défendront la proposition. Christian BEHRENDT (ULg) et Jeroen VAN NIEUWENHOVE (KU Leuven et Conseil d’Etat) ouvriront la discussion.

Inscription : gratuite mais obligatoire, au plus tard le 15 mars.

NB : Re-Bel a organisé en décembre 2009 un workshop international sur le sujet et publié Re-Bel e-book disponible en anglais, en néerlandais et en français. En outre, la page « Documents » du site du Groupe Pavia rassemble un grand nombre de discussions critiques de la proposition.